Pies pasterski

Charlie był dziś rano podekscytowany! Wstaliśmy wcześnie i zebraliśmy bydło, a ponieważ jest zdolnym psem do bydła, dołączył do kowbojów na pastwisku.